Dezvoltare responsabilã o strategie pe termen lung pentru Orange

23 ian. 2010
/ /
Dezvoltare responsabilã o strategie pe termen lung pentru Orange

dezvoltarea responsabilã, o strategie  pe termen lung pentru Orange

Bucureşti, 27 iunie 2006. Orange România anuntã publicarea celui de-al treilea raport anual de Responsabilitate Socialã Corporativã. Lansat în România în anul 2003, programul de Responsabilitate Socialã Corporativã reprezintã un parteneriat pe termen lung cu comunitatea si cu toti partenerii cu care Orange interactioneazã.

Prin proiectele de responsabilitate corporativã initiate, Orange si-a propus sã raspundã necesitãtilor comunitãtii în care îsi desfãsoarã activitatea. Chiar de la început, investitiile Orange s-au îndreptat si cãtre sprijinirea comunitãtii, întrucât considerãm cã doar o astfel de abordare poate asigura o dezvoltare durabilã si pe termen lung atât a companiei, cât si a societãtii în general. Orange are o colaborare onestã si transparentã cu partenerii sãi, a adoptat un cod de eticã, contribuie la cresterea accesului la comunicare în zonele rurale prin deschiderea de telecentre în cadrul proiectului Serviciul Universal initiat de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Comunicatii.

În 2005 Orange a avut un rol activ în cadrul comunitãtii în ceea ce priveste ajutorul acordat persoanelor afectate de numeroasele inundatii ce s-au abãtut asupra României. Astfel, Orange a contribuit cu peste 220 de mii de euro în mai multe actiuni, în vederea acordãrii de sprijin persoanelor afectate, si a construit 20 de case pentru familii de bãtrâni din judetul Galati.
Orange a continuat sã se implice în educatia si integrarea socialã a copiilor cu deficiente de auz si vedere si a dezvoltat programul de voluntariat pentru angajati. Totodatã, împreunã cu fundatia ADEPT Transilvania a initiat un nou parteneriat dedicat unui proiect inovativ de conservare a biodiversitãtii peisajului si dezvoltãrii comunitatilor rurale în zona satelor sãsesti.

Vã invitam sã aflati mai multe despre programul  Orange de Responsabilitate Corporativã în raportul pentru anul 2005. Ne puteti trimite pãrerea dumneavoastrã referitor la acest raport si programul de responsabilitate corporativã al Orange România la adresa responsabilitatesociala@orange.ro.

Richard Moat, Chief Executive Officer Orange Romania: “Responsabilitatea socialã corporativã este o componentã cheie a strategiei pe termen lung a Orange aducând beneficii atât comunitãtii, cât si companiei, fiind vorba de un parteneriat. Dacã nu avem un comportament responsabil ca si companie, oamenii nu vor avea încredere în marca noastrã, în produsele si serviciile noastre si nu le vor utiliza. Obiectivul nostru este sã atingem excelenta în domeniul responsabilitãtii sociale corporative.”

Categorii