Orange inaugureazã un nou sediu în Timişoara

22 mart. 2010
/ /
Orange inaugureazã un nou sediu în Timişoara

Orange inaugureazã un nou sediu în Timişoara

Bucureşti, 27 aprilie 2005. Începând din aceastã lunã, departamentul de  vânzãri, departamentul tehnic si Serviciul Clienti Orange din Timisoara  functioneazã într-un nou sediu situat în strada Ion Ionescu de la Brad nr.29.

Noua locatie beneficiazã de o clãdire amenajatã pe baza unui concept modern,  în concordantã cu filosofia si valorile Orange.

Clãdirea cu o suprafatã de 2000m2 corespunde celor mai înalte standarde  internationale, având birouri spatioase si luminoase, amenajãri interioare de  calitate, mobilier ergonomic, sala de sedinte dotatã cu echipament pentru  videoconferinte, douã sãli de training, cafeterie, cabinet medical si parcare  proprie.

Pe lângã spatiile pentru birouri, clãdirea mai cuprinde si un spatiu tehnic  în care a fost instalatã cea mai modernã centralã Alcatel, cu o capacitate cu  70% mai mare decât vechea centralã, aceasta deservind peste 1 million de  abonati. Atmosfera caldã, plãcutã precum si standardele si facilitãtile din noua  locatie vor permite optimizarea desfãsurãrii activitãtilor si îmbunãtãtirea  performantelor angajatilor, fapt ce se va reflecta în final în calitatea  serviciului oferit clientilor.

"Orange România are peste 5 milioane de clienti si pe mãsurã ce  activitãtile companiei iau amploare creste si necesitatea extinderii spatiilor  de lucru, atât în Bucuresti, cât si în regiuni. În Timisoara tocmai ne-am mutat  în casã nouã, iar în august vom inaugura la Bucuresti noul sediu din IRIDE  Business Park, urmând ca la începutul anului viitor sã deschidem un nou sediu si  în Cluj Napoca." a spus Richard Moat - Director Executiv Orange  România cu ocazia inaugurãrii noului sediu din Timisoara.

Orange în regiunea Transilvania

Orange România are cea mai mare retea proprie de distributie dintre  operatorii de pe piata româneascã de telecomunicatii, aceasta cuprinzând un  total de 20 de magazine proprii dintre care 8 în regiunea Transilvania. Orasele  din zona unde Orange a deschis magazine proprii sunt: Timisoara, Arad, Oradea,  Baia Mare, Cluj-Napoca, Targu Mures, Sibiu si Brasov. La acestea se va mai  adãuga în curând un nou Orange shop în orasul Deva. Astfel investitiile în  reteaua de distributie din zonã vor depãsi 2 milioane USD.

Pe lângã magazinele proprii, Orange are în aceastã zonã 23 parteneri  (dealeri) cu peste 280 de magazine în 106 localitãti.

În ce priveste dezvoltarea retelei tehnice, în 2004 compania a investit în  Transilvania 60 mil USD. În domeniul tehnic Orange colaboreazã cu 25 de  companii.
În total Orange are 2000 angajati în toatã tara dintre care 588  sunt în regiunea Transilvania. Pe partea administrativã si de întretinere a  sediilor s-au încheiat parteneriate cu peste 30 de companii locale.

Categorii