Orange investeste in dezvoltarea potentialului specialistilor de top

29 oct. 2010
/ /
Orange investeste in dezvoltarea potentialului specialistilor de top

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Investeşte în oameni!

Orange investeste in dezvoltarea potentialului specialistilor de top

S.C. Orange România S.A. implementează, în perioada 01.07.2010 – 30.06.2011, proiectul ”Avantaj competitiv pentru România: dezvoltarea potenţialului specialiştilor de top”, cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de competenţă a specialiştilor de top din cadrul SC Orange România SA, cu potenţial ridicat pentru roluri viitoare mai complexe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creşterea competenţelor a 450 de angajaţi ai Orange România în cadrul unor cursuri de perfecţionare autorizate privind managementul de oameni, managementul de îmbunătăţire a proceselor, managementul de proiect şi managementul de inovare. Evaluarea competenţelor dezvoltate de angajaţii incluşi în proiect, prin probe teoretice şi practice, precum şi certificarea acestora.

Impactul proiectului pe termen lung vizează dezvoltarea profesională a specialiştilor de top din cadrul Orange România şi asigurarea contribuţiei acestora la dezvoltarea sectoarelor competitive ale României în contextul economic european.

În ceea ce priveşte compania, la finalul proiectului, angajaţii acesteia vor dobândi abilităţi mai bune de management, inovare şi îmbunătăţire a proceselor. Totodată, proiectul va contribui la sporirea adaptabilităţii angajaţilor pentru posturi şi roluri mai compexe centrate pe îmbunătăţirea proceselor şi schimbarea modurilor de realizare a activităţilor atât în cadrul companiei cât şi în cariera viitoare, în alte companii sau instituţii publice.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.050.667 RON, din care 1.830.399,80 RON reprezintă finanţare nerambursabilă.

„Considerăm că dezvoltarea potenţialului specialiştilor de top este o investiţie necesară atât pentru companie cât şi pentru România, deoarece aceşti specialişti fac parte din elita economică a ţării şi sunt generatori de creştere economică”, a declarat Andreea Pătraşcu, Manager de Proiect Orange România.

Pentru informaţii suplimentare:

Catalina Pislaru
Coordonator Promovare Proiect
S.C. Orange România S.A.
tel: 0374.44.70.67
fax: 021.203.30.69
pr@orange.ro

Categorii