Pozitia Orange privind decizia ANRC Nr. 437/EI din 7 iulie 2006

23 ian. 2010
/ /
Pozitia Orange privind decizia ANRC Nr. 437/EI din 7 iulie 2006

Pozitia Orange privind decizia ANRC nr. 437/EI din 7 iulie 2006

Bucureşti, 10 iulie 2006: Orange România apreciazã preocuparea ANRC de a sprijini si de a promova prin mãsurile sale competitia între operatori, precum si pe aceea de a proteja interesele utilizatorilor finali. În acest sens, întelegem cã una dintre actiunile sale prioritare este stabilirea tarifelor de interconectare cu operatorii mobili pe baza costurilor.

În ceea ce priveste decizia ANRC Nr. 437/EI din 7 iulie 2006, constatãm cã rezultatul comunicat de ANRC se gãseste nu numai la cel mai scãzut nivel european, ci este sub costurile de interconectare ale Orange România.

Modelul adoptat de ANRC a fost dezvoltat si aplicat doar în patru tãri cu piete mature ce au o evolutie predictibilã si cu stadii de dezvoltare diferite fatã de Romania din punct de vedere macroeconomic.

În acest context, considerãm cã modelul de calcul adoptat de ANRC nu este unul care sã se fi dovedit a fi viabil în tãrile aflate într-o puternicã crestere, asa cum este România. Este relevant faptul cã niciuna din tãrile din estul Europei nu a aplicat încã un astfel de model, tocmai pentru a nu afecta dezvoltarea pietelor de telefonie.

În România, telefonia mobilã este într-o etapã de dezvoltare puternicã ce necesitã investitii masive, rata de penetrare fiind încã micã în comparatie cu celelalte tãri europene. În ceea ce priveste nivelul macroeconomic, România se gãseste într-un proces de crestere accentuatã iar aderarea iminentã la UE determinã o tendintã de crestere a costurilor în toate domeniile.

În discutiile avute cu ANRC pe marginea acestui model de calcul, compania noastrã a subliniat necesitatea introducerii unor elemente care sã tinã seama de specificul economic al României si al pietei de telefonie mobilã însã aceste elemente nu au fost introduse. De asemenea, compania noastrã a semnalat anumite erori structurale ale modelului care duc la subestimarea costului de interconectare a tertilor operatori cu reteaua Orange.

“Aplicarea tarifelor dupã acest model va avea un impact negativ asupra Orange România si a clientilor sãi. Se va încetini ritmul de investitii al companiei, dezvoltarea de noi produse si servicii, a acoperirii teritoriale si, nu în ultimul rând, se vor afecta relatiile internationale ale Orange România cu operatorii strãini. Astfel, vom fi obligati sã plãtim tarife cu pânã la 300% mai mari comparativ cu tarifele oferite de noi partenerilor strãini pentru acelasi serviciu.
Considerãm cã acest impact negativ nu este contrabalansat de niciun beneficiu pentru clienti sau pentru industrie”, a spus Thierry Millet – Director  Comercial Orange România.

Categorii