/

Obiective de mediu și reducerea amprentei de carbon

Vorbim tot mai des în ultima perioadă despre reducerea impactului asupra mediului. Pentru a putea acționa în acest sens, trebuie să înțelegem care sunt termenii utilizați în domeniu și care este impactul acțiunilor noastre.

Așadar, ce este amprenta de carbon și cum este împărțită?

Amprenta de carbon este un concept utilizat pentru a cuantifica impactul unei activități, al unei persoane sau al unei țări asupra schimbărilor climatice.

Amprenta de carbon este împărțită în trei categorii, în concordanță cu metodologia dezvoltată de Protocolul GHG, principalul standard global pentru entitățile din sectorul public și privat pentru măsurarea emisiilor.

Emisiile Scope 1

Sunt emisii "directe", cele pe care o companie le produce prin funcționarea echipamentelor pe care le deține sau le controlează. Acestea pot fi rezultatul funcționării utilajelor pentru fabricarea produselor, al conducerii vehiculelor sau pur și simplu al încălzirii clădirilor și al alimentării calculatoarelor.

Emisiile Scop 2

Sunt emisii "indirecte" create de producția de energie pe care o organizație o cumpără. Instalarea de panouri solare sau aprovizionarea cu energie regenerabilă, în loc să folosească energie electrică produsă cu combustibili fosili, ar reduce emisiile Scope 2 ale unei companii.

Emisiile Scop 3

Sunt emisiile indirecte - neincluse în Scop 2 - care apar în lanțul valoric al companiei, inclusiv emisiile din amonte (de la furnizori) și din aval (de la clienți). Cu alte cuvinte, emisiile care sunt legate de operațiunile companiei, ca de exemplu, emisiile produse de furnizorii care fabrică și transportă produse pe care le utilizează compania, precum și emisiile generate de vânzarea și utilizarea produselor companiei de către clienți.

Ținta Grupului Orange este de a reduce emisiile de CO2 cu peste 30% pentru scopurile 1 și 2 până în 2025 (comparativ cu 2015) și cu 45% emisiile pentru toate cele 3 scopuri până în 2030 (comparativ cu 2020).

În concluzie, amprenta de carbon nu se referă doar la activitatea noastră. Prin tot ceea ce producem și consumăm generăm gaze cu efect de seră și contribuim la încălzirea globală.

Categorii